Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŽIVOT POCHÁZÍ ZE ŽIVOTA

11. 10. 2017

Rádi bychom věřili, že žijeme šťastně a bezpečně v prosperující společnosti. Nebo tak nežijeme?

Rádi bychom věřili, že pomocí veřejných sdělovacích prostředků se lze něco dozvědět, asi nelze. Vytvářejí často závoj klamu, senzace a strachu.

A co dnešní vědci a jejich výzkumy? Už mnohokrát dokázali, že s výzkumy se velice často mísí osobní zájmy a ambice, že peníze značně ovlivňují výsledky bádání. Tedy už možná dávno nejde o hledání pravdy, ale o pseudovědu, provázenou zatajováním informací a spekulacemi.

Někteří badatelé se snaží šířit názor, že lidská bytost je pouhým shlukem nevědomých molekul. Nevěříme, že život pochází z hmoty, že se vyvinul z "prvotní polévky" aminokyselin, že Slunce, hvězdy, galaxie a vědomé živé částice vznikly z "velkého třesku". Biolog Dr. Edvin Godwin přirovnal pravděpodobnost vzniku velké planety, jako je naše, z "velkého třesku", k pravděpodobnosti, že by po explozi nějaké tiskárny mohl vzniknout velký slovník.

Víme, že původ života, stejně jako původ vesmíru, nelze zkoumat redukcí na pouhou chemii a fyziku. Albert Einstein: „Každý, kdo se z vážností zabývá vědeckým studiem, musí dojít k závěru, že za vesmírnými zákony stojí duch - duch jasně nadřazený lidskému, před kterým se my, se svými omezenými silami, musíme sklonit."

Život pochází ze života a nemůžeme ho zredukovat na pouhé atomy a molekuly. Hmota bez živé síly neboli bez ducha není schopna vytvořit život v žádné podobě.

Evoluce vědomí

Bhagavadgíta říká, že všech 8 400 000 životních druhů bylo stvořeno současně. Znamená to, že některé živé bytosti přišly přímo do lidské životní podoby, aniž by prošly vývojovým procesem. Živé bytosti putují z jedné tělesné podoby do druhé. Živá bytost se pouze přemisťuje. Skutečnou evolucí není fyzický rozvoj, ale rozvoj vědomí.

Ze dvou druhů energií - života a hmoty - je život neboli duše původní vyšší energie a hmota je podřízená nižší energie. Nejvyšší Duše se expanduje jako Paramátmá neboli Nadduše do srdcí všech bytostí. Nadduše se nachází v hmotném těle a je jeho původním zdrojem.

Definice života

Živé můžeme definovat jako "mající vědomí". Vědomí proniká celým tělem a je nezničitelné. Podle svého vědomí v okamžiku smrti dostanete určitý druh těla příštího. Máte-li božské vědomí, dostanete tělo poloboha, máte-li vědomí psa, dostanete psí tělo.

Převtělování lidí a zvířat

Zvířata se převtělují pouze jedním směrem - vzhůru. Lidské bytosti se mohou převtělovat do vyšších i do nižších životních podob. Tělo je živé bytosti přidělováno podle jejích tužeb. Nižší zvířata mají jednu touhu, ale lidské bytosti mají tisíce a milióny tužeb. Zvířata touží a lidé také touží. Podle zákonů přírody postupují živé bytosti z nižších druhů do vyšších. Když však v lidské podobě nerozvíjíme své vyšší vědomí, můžeme se vrátit v podobě zvířat.

Zvířata (v přírodě) se alespoň řídí nějakými zákony. Nezabíjejí zbytečně, nejedí, když nemají hlad. Lidé zabíjejí pro nic za nic a přejídají se.

Vědci nemají žádné informace o tom, že by na lidské úrovni existovala evoluce směrem nahoru nebo dolů podle rozvoje vědomí.

Osud a karma

Duše má své duchovní tělo, které je zakryto hmotným tělem. Dokud zůstávám služebníkem hmoty - svých tužeb, dostávám jedno hmotné tělo za druhým. Děje se to znovu a znovu podle přísných zákonů hmotné přírody. Lidé si myslí, že zcela ovládají své osudy. Ano člověk má svobodnou vůli a je tvořitelem svého života, ale zároveň nese následky svých činů v minulosti. Karmu je třeba odžít (udělat to líp - bez ubližování a násilí). Je dobré vědět, že právě teď tvoříme další události, další karmu. Budoucnost tvoříme v přítomnosti.

Počátek poznání

Počátek poznání zní: "Nejsi toto tělo". Na které škole se toto vyučuje? Kdyby vědci věděli, že nejsou hmotná těla, změnil by se celý jejich pohled na svět.

Hmotné tělo zaniká, vědomí, duch pokračuje, rozvíjí se dál. Své tělo jsme získali podle rozvoje vědomí v minulém životě. Své budoucí tělo dostaneme podle vědomí, které máme, když opouštíme tělo. 1. lekcí v duchovním životě je uvědomit si - já nejsem toto tělo, jsem věčná duše.

Odhalení duše

Pouze posledních 200 let kážou vědci lidem, že život pochází z hmoty - netrvá to tisíce let. A za dalších 50 let bude s tímto podváděním konec. Lidé se nenechají podvádět takzvanou vědou a takzvaným náboženstvím. Mnoho lidí vidí, ví a umí.

Jógové zbraně

Země, voda, oheň, vzduch, éter - prostor. Jogín umí zneutralizovat tyto elementy. Umí je také doplnit. Všude kolem nás pracuje mystická síla, ale vědci jí neznají. Materialisté si myslí, že zvítězili, ve skutečnosti jsou vždy poraženi.

Bůh

Tělo nepracuje zásluhou mozku. Tělo je udržováno v činnosti díky přítomnosti duše.

Všechno kolem nás má vědomí, je to jen otázka míry a kvality vědomí. Čím více je vědomí pokryto hmotou, tím více ho považujeme za hmotné. Čím je vědomí vyvinutější, tím více se považuje za duchovní. To je rozdíl mezi hmotou a duchem.

Hmotný svět je jako nápravné zařízení, které nás má naučit, jak se vymotat z hmotného zapletení a koloběhu opakovaných zrození a smrtí. Vědomí Boha je cesta k tomuto osvobození. Vědci by měli uznat existenci Boha a jeho mystických sil, jinak jsou to hlupáci.

 
 

 

PortrétPoslední fotografieArchiv

Kalendář
<< únor / 2021 >>