Jdi na obsah Jdi na menu
 


TESTOVÁNÍ S ROZUMEM!

25. 3. 2021

ZDROJ

https://blog.aktualne.cz/blogy/jan-hnizdil.php?itemid=37892

Stanovisko Rakouské společnosti pro infekční choroby a tropickou medicínu k testování SARS-CoV-2.
(text je zkrácen)

Nesystematické, nereflektivní, rozsáhlé testování a prověřování v cestovním ruchu nebo jiných oblastech společenského života (zejména u zdravých lidí bez příznaků) není vhodným prostředkem k získání přesných informací o epidemiologické situaci, nebo dokonce prostředkem k omezení pandemie. Pozitivní výsledek PCR SARS-CoV-2 u osoby bez příznaků neznamená nutně diagnózu infekce a neříká nic o infekčnosti testované osoby pro možnou přítomnost virových residuí (3) . Navíc u kohorty, která se skládá téměř výlučně ze zdravých lidí, je pravděpodobnost nesprávných výsledků testů velmi vysoká (3). Lidé, kteří prodělali onemocnění COVID-19, by již neměli být v příštích několika měsících testováni metodou SARS-CoV-2-PCR.

Šiřiteli SARS-CoV-2 jsou převážně lidé, kteří buď již vykazují příznaky COVID-19, nebo se u nich tyto příznaky brzy objeví (1) . Proto je důležité - v zájmu zmírnění následků pandemie - lidi s příznaky otestovat a rychle izolovat, a to během několika hodin.

Namísto necílených hromadných testů by mělo být vyšetřování omezeno na rizikové skupiny, tedy na pacienty s typickými příznaky COVID a předchozí expozicí (3), nebo dle situace na pacienty z rizikových oblastí, jako jsou nemocnice nebo pečovatelská zařízení.

Testování bez důvodu vede k falešnému pocitu bezpečí. Negativní PCR je pouze časový snímek - nevylučuje infekci a neopravňuje k vyloučení z hygienických a ochranných opatření (pravidlo RRR). Preventivní testování bez oprávněného podezření zbytečně spotřebuje stávající testovací kapacitu a zpožďuje identifikaci skutečně nemocných lidí.


 

Proto by měly být testovány především tyto skupiny lidí:
1. Symptomatičtí lidé
2. Lidé, kteří jsou v úzkém kontaktu s nemocnými COVID-19
3. Dle situace v rizikových zařízeních
4. Dle situace v nemocnicích nebo jiných zdravotnických zařízeních


Za předsednictvo ÖGIT 4. října 2020:
Univ.-Prof. Dr. Florian Thalhammer, prezident
Univ.-Prof. Dr. Günter Weiss, viceprezident

 

Zdroj:  https://blog.aktualne.cz/blogy/jan-hnizdil.php?itemid=37880

(text zkrácen)

Otevřený dopis belgických lékařů a zdravotníků

Fakta o covid-19
Zatímco poplašný tón zazníval z čím dál více zdrojů, objektivní fakta ukazovala úplně jinou realitu. Průběh covid-19 sledoval průběh normální vlny infekce podobné chřipkové sezóně. Jako každý rok vidíme na křivce směs chřipkových virů: nejprve rhinoviry, pak viry chřipky A a B, následované koronaviry. Neděje se nic odlišného od běžného průběhu. Použití nespecifického PCR testu, který vykazuje mnoho falešně pozitivních výsledků, vytváří obraz exponenciálního růstu. PCR test byl schválen ve zrychleném řízením a uveden do praxe, aniž by prošel standardním testovacím procesem. Tvůrce testu výslovně varoval, že test byl zamýšlen pro výzkum a ne pro diagnostiku. PCR test pracuje na bázi detekce zmnožení úseku genetického materiálu. Jakákoli kontaminace (např. jiné viry, zbytky genomu starého viru) mohou mít za následek falešně pozitivní výsledky. Test neměří množství viru ve vzorku. Skutečná virová infekce znamená masivní přítomnost virů, tzv. virovou nálož. Pokud má někdo má pozitivní test, vůbec to neznamená, že je skutečně nakažený, nemocný nebo že onemocní. Kochův postulát nebyl splněn („stejné množství původce nemoci u nemocného jedince musí způsobit stejnou nemoc u zdravého jedince“). Protože pozitivní test PCR automaticky nevypovídá o existenci aktivní infekce nebo o nakažlivosti, nejsou opatření založená pouze na výsledcích tohoto testování ospravedlnitelná.

Izolace
Porovnáme-li vlny infekce v zemích s přísnou politikou izolace se zeměmi, které uzávěru nezavedly (Švédsko, Island), vidíme podobné křivky. Je zjevné, že mezi nařízenou izolací a průběhem infekce neexistuje žádná souvislost. Uzavření nevedlo k nižší úmrtnosti. Podíváme-li se na data zavádění restrikcí, zjistíme, že opatření byla zavedena poté, co šíření viru dosáhlo vrcholu a počet případů klesal. Pokles proto nebyl výsledkem přijatých opatření. Jako každý rok se zdá, že klimatické podmínky (počasí, teplota, vlhkost), spolu s rostoucí imunitou, pravděpodobně sníží vlnu infekce.
 

Imunitní systém
Po tisíce let bylo lidské tělo denně vystaveno vlhkosti a kapénkám obsahujícím infekční mikroorganismy (viry, bakterie a houby). Pronikání těchto mikroorganismů brání obranný mechanismus - imunitní systém. Silný imunitní systém nás spolehlivě ochrání před normální denní dávkou těchto mikrobiálních vlivů. Přílišná hygienická opatření mají negativní dopad na naši imunitu. Pouze lidé se slabým nebo vadným imunitním systémem by měli být chráněni rozsáhlou hygienou nebo omezením společenského kontaktu. Chřipka se znovu objeví na podzim (v kombinaci s covid-19) a snížení přirozené odolnosti může vést k dalším ztrátám. Náš imunitní systém se skládá ze dvou částí: vrozeného, nespecifického imunitního systému a adaptivního imunitního systému. Nespecifický imunitní systém tvoří první bariéru: kůže, sliny, žaludeční šťáva, střevní hlen, vibrační vláskové buňky, komenzální flóra, to vše brání zachycení mikroorganismů v tkáni. Pokud se přesto zachytí, makrofágy mohou mikroorganismy zapouzdřit a zlikvidovat. Adaptivní imunitní systém tvoří imunita sliznice (hlavně IgA protilátky produkované buňkami ve střevech a plicním epitelu), buněčná imunita (T-buňky aktivace), které jsou vytvářeny při kontaktu s cizími látkami nebo mikroorganismy a humorální imunita (IgM a IgG protilátky produkované B buňkami). Oba systémy jsou provázané. Ukazuje se, že většina lidí má vrozenou nebo obecnou imunitu proti např. chřipce a jiným virům. To potvrzují zjištění z výletní lodi Diamantová princezna, která byla v karanténě kvůli několika cestujícím zemřelým na covid-19. Většina cestujících byla starších a na lodi byli ideální situace pro přenos nákazy. Přesto zůstalo 75 % pasažérů neinfikovaných. Takže i v této vysoce rizikové skupině je většina přirozeně odolná vůči viru. Studie publikovaná v časopise Cell ukazuje, že většina lidí neutralizuje koronavirus slizniční (IgA) a buněčnou imunitou (T-buňky), přičemž se u nich vyskytují malé nebo žádné příznaky nemoci. Vědci zjistili až 60 % reaktivitu SARS-Cov-2 s CD4 + T buňkami u neinfikované populace, což ukazuje na zkříženou reaktivitu s ostatními koronaviry. Většina lidí proto již má vrozenou nebo zkříženou imunitu, protože už byli v kontaktu s variantami stejného viru. Tvorba protilátek (IgM a IgG) B-buňkami zaujímá pouze relativně malou část našeho imunitního systému. To může vysvětlovat, proč s procentem protilátek 5-10 % již může existovat skupinová imunita. Účinnost vakcín je hodnocena podle toho, zda tyto protilátky máme nebo ne. To je zavádějící. Většina lidí, kteří mají pozitivní test (PCR), nemá žádné obtíže. Jejich imunitní systém je dostatečně silný. Posílení přirozené imunity je mnohem logičtější přístup. Prevence je důležitý, nedostatečně zdůrazněný pilíř: zdravá, plnohodnotná výživa, pohyb na čerstvém vzduchu bez roušek, redukce stresu a posilující emocionální a sociální kontakty.

Originální znění dopisu:
https://www.aier.org/article/open-letter-from-medical-doctors-and-health-professionals-to-all-belgian-authorities-and-all-belgian-media/, 20. 9. 2020

 
 

 

PortrétPoslední fotografieArchiv

Kalendář
<< březen / 2024 >>