Jdi na obsah Jdi na menu
 


PSYCHOSOMATIKA aneb jak uzdravit zraněnou duši. ZDRAVÍ znamená zbavit se jedů, strachu, napětí a nesouhlasu

15. 10. 2016

Psychosomatika je obor, který se zabývá uzdravením člověka. Slovo je řeckého původu a skládá se z psyché = duše a soma = tělo. Jde o propojení psychické a fyzické části člověka.

fluorit_modr_kameny.jpg

Psychologické faktory somatických onemocnění zkoumala psychosomatická medicína, která potvrdila vztah mezi tělesným stavem a psychickými i emocionálními složkami. Později byla do tohoto vztahu přidaná i sociální složka. V užším slova smyslu je psychosomatika chápána jako problematika chorob, při kterých jsou tělesné obtíže, změny a poruchy funkce podmíněné duševním stavem. V širším slova smyslu jde o komplexní pohled na člověka a jeho zdraví. Roli hraje také karmická zátěž/zkušenost - zážitky a události životů minulých, které v naší duši zanechávají otisk.

Nejčastější problémy u dětí -

alergie, astma, kožní problémy, ....

U lidí je všeobecně vnímána kůže jako určitá hranice mezi vnějším a vnitřním světem. To, co máme pod kůží, je tedy také náš vnitřní svět. Pokud je pro nás okolní/vnější svět agresivní, náročný, nepochopitelný, pak na to organismus reaguje. Tato reakce se může projevit na kůži nebo v dýchacím systému.

Psychosomatický problém astma = něco/někdo v mém okolí mě dusí, škrtí, nemohu volně dýchat. Astmatik reaguje na určité životní okolnosti napětím.

safira.jpg

Odhalením a pochopením psychické příčiny léčba začíná. Pokračuje pak změnou myšlení a jednání a změnou životosprávy. Měníme přístup k sobě i k druhým. Ujasňujeme si pravidla svého života, vymezujeme svůj prostor. Zahájíme detoxikaci těla (od jedů i blokovaných emocionálních konfliktů), pracujeme s citovou deprivací, užíváme bylinné preparáty, měníme stravovací návyky a stravu.

hrnec.jpg

V případě astmatu je důležité učit se vleže na tvrdém klidně a správně dýchat do břicha (břicho se s nádechem zvedá, hrudník se rozpíná do stran, nahoru, dozadu) a všechno pomalu/klidně bez sípání vydechnout. Všude kolem nás je vzduch, kyslík, prostor - není důvod se dusit. 3 x 15 minut denně učíme tělo znovu správně klidně dýchat. Velmi pomáhají byliny posilující nadledviny a játra. Strava je bez živočišných bílkovin (mléka, masa, vajec) a bez průmyslově vyrobených potravin. Pomáhá lžíce medu s křenem, také kyselé zelí, cibule, zázvor, skořice, voda s citrónem a olejem z jedle sibiřské. Bylinky: šalvěj, mateřídouška, divizna, jitrocel, čaj z výhonků jehličnanů, černý rybíz (i plody), kalina tušalaj.

images.jpg

Předpokladem k vyléčení je poznání příčin. Příčinou není alergie, alergie je projevem nemocného těla, většinou projevem poruchy metabolismu. Slovně znamená alergie "reagovat jinak" než průměr lidí. Slovo alergie pochází z řečtiny (all = jinak, ergein = reagovat). Základní léčba usiluje o odstranění napětí v duševní a tělesné oblasti. Astmaticky reagující děti se často nacházejí v atmosféře konfliktů mezi rodiči. Nebo je  jeden z rodičů příliš přísný, možná se matka dítěti nadměrně věnuje a zahlcuje ho svou láskou i svými požadavky. Dítěti se ve stísněné atmosféře partnerského napětí nebo pod autoritativními požadavky rodičů nedostává vzduch. Nemůže volně dýchat. Domácí klima může vyvolávat astma. V přeneseném smyslu tedy můžeme hovořit o alergii na duševní napětí. Tyto pochody se odehrávají v oblasti podvědomí/nevědomí, tedy dítě/člověk o nich nemluví, neví o nich. Později tělo reaguje také na jiný/podobný stres nebo spěch, tlak.

Příčiny nemocí vždy hledáme v domácím prostředí, ve způsobu života a myšlení a ve výživě. Mezi potraviny, které přispívají k alergiím, k infekční náchylnosti a astmatickým projevům patří čokoláda a kakao, mléko a mléčné výrobky, uzeniny, živočišné tuky, rafinované uhlohydráty a škroby, éčka. Důležitý pro léčbu je vysoký podíl syrové čerstvé stravy a šťáv.

fiori-camomilla-1-.jpg

Léčím lidi rukama - předávám energii jejich Duši, mluvím s nimi. Duše nám řekne co potřebuje pro své zdraví a štěstí. A tak znovu obnovujeme s klientem původní program jeho zdraví - vnímáme vizi zrození. Pracuji s třemi částmi osobnosti - léčím vnitřní dítě, střední Já a vyšší Já. Lidé na terapiích často pláčou, začínají znovu vnímat. Znovu se ve svém životě vrací k tomu, co je bavilo, zpomalí, znovu vidí krásu světa.

Emoce užíváme k zakoušení světa.

Zdraví našeho fyzického těla je odrazem našich myšlenek a emocí. Láska otevírá a rozšiřuje. Hněv blokuje a omezuje. Naše pocity a emoce řídí naše myšlení a motivují nás. Bez touhy bychom ve fyzickém světě nic nestvořili.

Zlost, zášť, nenávist a hněv ničí naše játra. Žárlivost, úzkost a negativní emoce poškozují ledviny a nadledviny. Strach, spěch, tvrdost, zarputilost a stres ohrožují srdce. Pomluvy a egoismus, kritika druhých, netolerantnost blokují žaludek. Starosti poškozují slinivku. Z toho je zřejmé jak důležité je získat kontrolu nad svými emocemi a myšlenkami.

cakry.jpg

Chceme-li něco vytvořit musíme o tom

nejprve přemýšlet. Musíme mít určitou představu. Naše myšlení je však často omezené na minulé zkušenosti a podmíněné reakce. Myšlení je ovšem také tvůrcem představ a emoce jsou hybnou silou těchto představ.

crystal.jpg

TO KRÁSNÉ NA NAŠÍ PŘEDSTAVIVOSTI JE, že buňky na ní reagují jako na realitu. Krásné myšlenky a představy o sobě a harmonické vizualizace léčí tělo, baví duši. Naše duše miluje slova mohu to udělat, mohu to neudělat, udělám to ve správný čas. JÁ VÍM A UMÍM, NASLOUCHÁM A SLYŠÍM, DÍVÁM SE A VIDÍM. Jsem krásná zářící bytost, bytost vznešená a svobodná. V mém životě je a bude všechno v pořádku. Tady a teď mě to baví, pokud ne, přijde změna - změním to. Ne je zdravé, ano je někdy zdravé. Neobhajuji se, to co druzí dělají a říkají je o nich. Poznávám sebe v meditaci,

vnímám svou duši i tělo, řeč těla.

caaakra.jpg

Zdravé dítě = šťastné dítě. Aby dítě bylo šťastné, potřebuje: bezpečí, vedení - vzor, respekt k vlastní cestě, svobodu, vlídnou přísnost (pravidla - režim, každá hra má pravidla), radost, tvořivost a lásku. A co my dospělí? Umíme být šťastní? Umíme se smát? Jako duše jsme přišli být šťastní, spokojení, laskaví a vnímaví. Chceme být ve své práci nejlepší, bohatí a spokojení. Umíme tvořit, léčit a poznávat - víme. Naší duši nechybí nadhled, skoro všechno už zažila, když něco řešíme - nechme jí rozjímat-vzpomenout si jak to udělat co nejlépe.

 

Petra Randáková, pokračování bude ......

Nadváha je obrana. Přebytečný tuk je jako teplý šat, který si dáváme, když se v životě chvějeme zimou nelásky a klepeme strachem z prožitého či očekávaného. Nesnažme se sundat chránící kabát (hubnout), jestliže venku (v životě) stále vládnou chlad a plískanice nedobrých mezilidských vztahů. Je třeba vytvořit bezbečí, klid, spojit se s láskou vesmíru.

Léčení: Vytvářím si vlastní bezpečí. Mám se ráda, dělám co mě baví, jsem bytost svobodná a vznešená. Právě teď si vytvářím život tak, jak chci. Jsem v bezpečí. Začínám jíst stravu harmonickou - barevnou, čerstvou, chutnou, léčivou. Mé tělo se snadno zbavuje nadbytečného. Dám sobě a svému tělu vše co potřebuje. Svět je bezpečné místo.

Opusťte místo, kde tloustnete (i pracovní). Pokud žijete s tiranem - asi nikdy nezhubnute. Nikdo nemá právo druhému ubližovat. Nedovolte to. Máte právo na lásku, na radost, na rozhodování o svých pravidlech života.

Bolesti hlavy: příliš agresivní nebo nedostatečné sebeprosazení, nejistota a tendence k uhýbání před konflikty. Nesouhlas. Hněv. Napětí. Moc impulzů, myšlenek. Vnitřní horkost. 

Bolesti a problémy s krční páteří: nízké sebehodnocení, neschopnost zajistit si životní podmínky, přehnané zajišťování si podmínek k životu. Neochota měnit se, sebestřednost, zarputilost, tvrdost.

Bolesti páteře a jakékoliv problémy páteře: narušen vůdčí princip a životní stabilita, bezcharakternost a bezpáteřnost nebo také přílišná tendence k omezování a řízení jiných. Pocity nedostatku. Nepoctivost. Příliš naloženo na bedrech - jsem na všechno sám. Nepružnost. Nedostatek energie - jejího toku- volnosti, svobody, tvořivosti.

Bolesti a problémy s koleny: preference dalekých a vysokých vizí a idejí, neklid a věčná touha po cestování, nebo také přílišná usedlost a neschopnost cestovat. Nedostatek pokory a poděkování. Příliš mnoho povinností - jsem sám/sama. Vnímám, že je mi ubližováno - ponižování.

Kyčelní klouby: Neochota dělat věci nově, jinak, strnulost.

Problémy se srdcem, infarkt, ateroskleróza: nelaskavost, vnitřní nadřazenost, povýšenost, chlad, neschopnost lásky, neschopnost se oddat. Tvrdost, hněv, nesouhlas, zloba na všechny.

AIDS – přílišná citová vázanost či naopak nevázanost, přecitlivělost, nedostatečná citová stabilita, vnitřní rozervanost, neustálé hledání sebe sama prostřednictvím druhých.

Rakovina: vnitřní nespokojenost, vyhýbání se řešení hlubokých psychických problémů, tendence k sebezničení, neschopnost přiznat si chyby, strachy a obavy, manipulace sebou samým a svým okolím, silné ego, pokrytectví, sebeobětování, únava - je toho na mě moc. Volání po lásce, péči. Pocity viny. Hněv otočený proti sobě. Silou držím něco/někoho - co už mělo dávno odejít. Únava. Zraněná duše - nelíbí se mi tu, vlastně chci umřít - jsem unavený/á.

Močové cesty, ledviny, pohlavní orgány: citové a vztahové problémy, nezvládnuté vztahy, nízké hodnocení partnery, nepřiznané či neuvědomělé sadistické a masochistické sklony.

Vady řeči, koktání, dyslexie, záněty plic a průdušek: nedostatečné sebevyjádření, potlačování vlastního projevu autoritou z okolí, vědomí obtížnosti vybudování vlastních životních postojů v konfrontaci s existujícím nátlakovým jednáním ze strany okolí.

Zácpa, problémy se zažíváním a střevní problémy: přílišná falešná skromnost, přivlastňování si věcí a skutečností, nedostatečný nadhled nad situacemi života, přílišné analytické myšlení a tendence k přehnané analýze a nimrání se v detailech. Zadržování starého, neochota pustit věci, zpracovat je.

Psychické problémy, schizofrenie, alkoholismus, narkomanie, závislosti: neschopnost ukotvit se v pozemské realitě, tendence k ulétávání do jiných sfér, neschopnost vnímat pozemskou realitu naplno a všemi smysly . Nechci vědět, vidět. Útěk před světem, povinnostmi, úkoly, lidmi. Vzdor. Přetlak. Bolest. Samota. Trápení, nedostatek radosti, opory. Přepracovanost. Vyhoření.

Problémy s prsy: poškození citového vývoje, nedostatečná citlivost, přecitlivělost, neschopnost ukotvit se v pozemské existenci a využít zkušenosti předešlých generací, špatné vztahy s rodiči zejména s matkou.

Alergie: STRACH ZE ŽIVOTA; potlačení sebe, konflikt mezi vysokou agresí a vysokou senzibilitou; válka na tělesné rovině; nadměrná reakce, velké zbrojení, obrana, zakrytý obraz nepřítele; silná nevědomá agresivita, nahromadění vzteku a agrese, potlačení vitality, potírání toho, co vyvolává strach, strach ze života, mocenské hry: alergeny zabraňují tyranizování okolí. Pocity viny, které vedou k dalšímu potlačování agresí.

Zvířecí srst: strach z lásky, z animality, pudovosti, špíny.

Kočky: strach, potlačení mazlivosti, přítulnosti.

Pes: potlačení agresivity, bojovnosti.

Květní pyl: strach z plodnosti, potlačení sexuality, lásky.

Domácí prach, roztoče: strach ze špíny, nečistoty.

Potraviny: strach ze života.

Léčení: vyčistit své tělo od negativních myšlenek, pocitů a strachů, vědomě si přiznat něco, naučit se smířit se, odpustit, přijmout své nepřátele.

Astma: strach, snaha uzavřít se před životem; vyjádření odporu, nesouhlasu s něčím; vydírání, útěk před něčím, s čím se nemohu vyrovnat; nerovnováha mezi mocí a bezmocí; „nemohu promluvit“ a „ nedostává se mi vzduchu“ při konfrontaci s dominancí jiných lidí; touha po čistém vzduchu; potřeba povznést se nad něco, vznést se a odletět pryč; nedostatek vzduchu jako živlu.

Léčení: seberealizace, naučit se prosazovat, přijímat a vyjadřovat své myšlenky a pocity; naučit se komunikovat, otevírat se; vědomě uskutečnit sny vzlétající do výše; být sám pro sebe vším ve smyslu stačit sám sobě; uvolnit se a zbavit se pocitu strachu, úzkosti a odporu.

 
 

 

PortrétPoslední fotografieArchiv

Kalendář
<< září / 2019 >>