Jdi na obsah Jdi na menu
 


Maňdžušrí - 10 ctností

4. 11. 2018

OM AH RA PA TSA NA DHIH

Maňdžušrí je jméno bódhisattvy moudrosti. Maňdžušrí se objevuje v mnoha mahájánových sútrách, zvláště pak v pradžňápáramitové literatuře.

Maňdžušrí bývá zpravidla zobrazován s plamenným mečem v pravé ruce a prádžňápáramisútrou, kterou podpírá pomocí lotosového květu, v ruce levé. Meč symbolizuje „protnutí“ nevědomosti. Zřídka je meč doplněn lukem a šípy. Sútra představuje moudrost a dosažení probuzení.

Učenci ho považují za nejstaršího a nejvýznamnějšího bódhisattvu celé buddhistické ikonografie. V Číně je známý jako Wen-Šu-Š'-Li, v Japonsku jako Monju a Tibetu Jambeyang. Dávají mu různá jména, ale v překladu má význam "Ten, kdo je vznešený a milý" nebo také "milý přítel".
 
Maňdžušrí má mladistvý vzhled. Prý je to schválně, aby se moudrost nepřisuzovala pouze starší generaci. Někdy ho vyobrazují, jak sedí na trůně, který nese slon, nebo lev. Obě zvířata jsou velmi důležitá ve spojitosti s buddhou, který dosáhl osvícení. Někdy má také zuřivou podobu s býčí hlavou.
 
V pravé ruce na obrazech často drží ohnivý dvousečný meč, který symbolizuje logické uvažování a bystrý úsudek. Dokáže se prosekat jakýmkoli nedorozuměním, nepochopením, averzí nebo deziluzí. V levé ruce drží lotosový květ soucitu s Prajñāpāramitā Sútrou. Představuje postupný proces vzkvétání moudrosti.
 
Maňdžušrí se dostává k pravé podstavě věcí. Díky němu můžeme poznat náš vnitřní svět v pravém světle a vidět, jak ovlivňuje ten vnější. Pomáhá také zlepšit intelektuální schopnosti praktikujícího buddhisty.
 
10 DOKONALOSTÍ - Páramita (paramí)
1) dokonalost štědrosti (dána)
2) dokonalost mravnosti (skt.šíla, pál.síla)
3) dokonalost trpělivosti (skt.kšánti, pál.khanti)
4) dokonalost úsilí, vytrvalosti (skt.vírja, pál.virija)
5) dokonalost v meditaci (skt.dhjána, pál.džhána)
6) dokonalost moudrosti (skt.pradžňa, pál.paňňa)

7) dokonalost ve výběru správného prostředku, dovednost (skt.upájakaušala, pál.upájákusala)

8) dokonalost odhodlání, slib (skt.pranidhána,pál.panidhána)

9) dokonalost duchovních sil (bala)
10) dokonalost vědění (skt.džňána, pál.ňána)
Výsledek obrázku pro lotosový květ

DESET CTNOSTÍ (názvy v páli)

Výsledek obrázku pro chakra
1. Štědrost, dávání sama sebe (dána) 
2. Mravnost, správné jednání (síla) 
3. Odříkání (nekkhamma)
4. Moudrost, vhled (paňňá)
5. Energie, vytrvalost, úsilí (virija)
6. Trpělivost (khantí)
7. Pravdomluvnost, poctivost (sačča)
8. Rozhodnost, odhodlání (adhitthána)
9. Milující laskavost (mettá)
10. Vyrovnanost, klidná mysl (upekkhá)

Výsledek obrázku pro om mani padme hum Výsledek obrázku pro om mani padme hum Výsledek obrázku pro om mani padme hum

3 cesty (stupně) duchovního rozvoje

Malá cesta (theraváda) - cílem je vyhnout se utrpení, učení o příčině a následku - karmě.

Velká cesta (mahájána) - rozvíjí moudrost, laskavost a soucit. Praktikující se snaží pomáhat ostatním.

Diamantová cesta (vadžrajána) - rozvíjí důvěru ve vlastní buddhovskou podstatu. Učí, že všechny bytosti jsou již buddhy. Otvírá schopnost žít tady a teď mimo obavy a očekávání, mimo ulpívání a odmítání. Prožívající, prožívané a prožívání se stanou jedním.

Související obrázek

Soucit a milosrdenství jsou alfou i omegou buddhistického pohledu na život. Každá snaha o sebezdokonalení, která není provázena soucitem s ostatními trpícími bytostmi, je neúčinná a zbytečná, protože každý člověk je neoddělitelnou částí celku. Jako kapku s mořem či paprsek se sluncem ho se všemi bytostmi spojuje nezměrná univerzální síla. Buddhistické učení je všeobecně velmi tolerantní, mírumilovné a nedogmatické, neboť sám Buddha „neučil víře, ale práci“.

Ideálem buddhisty je stát se bódhisattvou – milosrdným člověkem, který obětuje své vlastní osvobození ve prospěch ostatních.

Buddhista cítí nejen soucit, ale také povinnost odstraňovat utrpení všude tam, kde se s ním setká. Aby toho byl schopen, musí se sám zdokonalovat a učit, čímž získává stále více prostředků a poznatků, které mu umožňují projevit soucit aktivním způsobem, prací pro druhé. Takto je možné vytvořit řetěz sounáležitosti mezi všemi bytostmi a společně kráčet k pochopení smyslu a cíle života a k nalezení vnitřního míru, který je cennější než všechny poklady světa. A na cestu k němu lze nastoupit v každém okamžiku našeho života.

Slovy 14. dalajlamy: „Musíme využívat všech příležitostí k pěstování pravdy a zlepšování nás samých namísto čekání na okamžik, kdy snad budeme méně zaneprázdněni.“

Výsledek obrázku pro mandala buddhy
 
 

 

PortrétPoslední fotografieArchiv

Kalendář
<< září / 2019 >>