Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sám sobě Mistrem. Umění mít rád. Jóga. MANTRA ÓM.

1. 2. 2012

      Skutečný mistr nezotročuje, nýbrž rozvíjí a chrání. Otvírá naše srdce, posiluje svobodné myšlení. Učí nás poznávat, ptát se. Rozvíjí intuici. Napojuje na Boží Světlo. Harmonizuje naše zdraví. Chrání nás a modlí se za nás, vidí/rozvíjí náš potenciál. Staňme se i my mistry svého života, žijme v přítomnosti beze strachu, učme se, pracujme na sobě. Náš duchovní růst nás spojí se skutečnými Mistry - Učiteli, přivolá je do našeho života.

     Doporučuji veganství (ovo-vegetariánství) - jako zdroj příjemné energie a zdraví. Nedávno jsem četla, že vegetariáni jsou netolerantní. Nesouhlasím. Jsem vegan a víte co, mám ráda i masožravce, možná i maso, ale nejím ho. Mám totiž ráda živá zvířata a obrázky s indickými Bohy. Jsou na nich zvířata v harmonii s Bytostmi Světla. Taky mě baví lehká, trochu levitační energie, pocházející z krásných, čerstvých, barevných, rostlinných jídel. Netolerantní bývají lidé, kteří se bojí. Jogín se nebojí, neboť jeho ledviny vibrují odvahou dělat věci svobodně.

(Agresivní projevy vegetariánů na sítích neberte vážně, jde o podvod, tito lidé mají k vegetariánství velmi daleko. Jde to poznat z aury)

    V józe jde vlastně o dvě základní věci - realizovat svou svobodu (zbavit se závislostí a lpění) a učinit skutečné poznání (spojit se ze Zdrojem - vědět).

     Miluju Boha. Toho svého, známe se od dětství, povídáme si od mého dětství, vlastně už si povídáme mnohem déle. Je skutečným Mistrem lásky, odpuštění, tvoření a humoru.

 

2801_thumbnail-1-.jpg

 
Komunikovat a ptát se přímo ve svých hovorech a meditacích může každý individuálně. Svět se osvobozuje. I Vy se osvoboďte. Některé jogíny, léčitele, spiritualisty může zkazit - nachytat západní svět. Zláká je hmota, sex, ziskuchtivost. Sejdou z cesty. Je důležité odpustit jim. Žehnej jim Bůh. Na hodnotě poselství Jógy a velkých učeních (védy, upanišády, jógasútry, kázání Buddhy, Ježíše, Mohameda, šintoismus, taoismus, konfucianismus, ezoterický buddhismus) to nic nemění. Čtěte knihy a vnášejte cenné pravdy a moudrost do svého života. Mimochodem léčitel energií nepotřebuje, abychom se svlékali. Správně poslaná čistá energie prochází hmotou, prostorem i časem.
Jóga dává odvahu a energii realizovat své sny. Děkujeme za tuto energii. Posílám energii svobody prostorem, usmívejte se, jsme krásné zářící bytosti, bytosti svobodné a vznešené. Máme tisíce možností. Můžeme věci přijmout nebo změnit. Naším domovem je celá planeta, střechou celé nebe. Rodinou jsou všichni lidé a všechna zvířata. Jsme nezrození, nesmrtelní, všemohoucí a vševědoucí krásné božské Duše. Naší podstatou je čistota: čistá krása - soucit a náklonnost, čistá láska, čistá radost, čistá pravda - čisté vědomí.
Jóga je velký dar. Je použitelná v praktickém životě. Rozumím jí a přijímám tisíce let stará poselství. Cvičení a dýchání posiluje zdraví. Duchovní poselství jógy je jednoduché a srozumitelné: neubližovat, nelhat, nekrást, nehromadit-nezískávat majetek na úkor druhých, milovat Boha, pracovat na své čistotě, být spokojený, rozvíjet schopnost sebekontroly, studovat. I jógové mantry a jejich vibrace jsou dokonalé. Je krásné praktikovat duchovní pravidla jógy, cvičit, zpívat, meditovat, šířit mír, lásku a laskavost. Největším darem jógy je napojení na léčivou sílu a uzdravení, komunikace s Bohem - se Světlem.
Rádžajóga je jóga královská, učil jí Budha i Kristus. Je spojená s koncentrací a soustředěností. Právě soustředěnost a bdělost je cesta Mistrů, cesta k zasvěcení. Být bdělý i ve spánku, projít zkouškami čistě, spálit všechna semínka žádostivosti  není jednoduché. Spojení tělesné, duševní a duchovní koncetrace rozvíjí nejvyšší schopnosti člověka. Otvírá duchovní zrak a sluch. Stát se pánem nad sebou a nad svými tvůrčími silami je dlouhá, ale pravá cesta. Mít rád cestu je duchovní připravenost Nejde o to ostatním něco sdělovat, předvádět, spíš jde o umění mlčet, vnímat a uchovat tajemství a posvátnost některých jevů. Vysílat harmonické vibrace. Naplnění a blaženosti lze dosáhnout už na Zemi, dveře jsou otevřeny každému, kdo k nim najde klíč. Umění nelpět na věcech pomíjivých, vidět skutečnou krásu a harmonii, skutečnou Dokonalost a Jednotu je součástí mistrovského zasvěcení.
Namahé 
 
12 VLASTNOSTÍ ZASVĚCENÝCH
Mlčení – mluvení,
přístupnost – neovlivnitelnost,
poslušnost – vládnutí,
pokora – sebedůvěra,
blesková rychlost – rozvaha,
opatrnost – odvaha,
přijímání všeho – umění rozlišovat,
nevlastnění ničeho – disponování vším,
nevázanost na nikoho – věrnost,
schopnost bojovat – mír,
pohrdání smrtí – vážení si života,
lhostejnost – láska.
 
(12 vlastností - převzato od Elisabeth Haich, z knihy Zasvěcení)
                                                                                                                                  
 
       
 
Indičtí Bohové - www.gajatri.net
 
Zpívejme aum i óm
ohm-1-.jpg
Óm je vše. Óm - Aum, představuje prvotní zvuk stvoření, vycházející z prázdnoty, z absolutna, od Boha. Krásné a výstižné české slovo je "neprojevené" a "projevené". Zvuk je vibrace a vibrace je matérie a tedy vše v tomto celém "projeveném" vesmíru. Vše vibruje, vše má svůj vlastní zvuk. Mantra Óm je úvodní vibrací, ze které vše "projevené" vyvstává. Je tedy nejblíže k onomu "neprojevenému", k tomu co jest, ale co je skryto před našimi smysly. Je to Bůh, je to Alláh, je to Absolutno. Je to to, co jest, co nazýváme tolika jmény, paradoxně jaksi vzdálenými. Vzdálenými od nás samých, ačkoliv jsme to především my Sami.

ÓM je stav čistého bytí, ve kterém neběhají žádné myšlenky ani představy či pocity. Cokoliv vyvstává z tohoto "Jsem", stává se projeveným. Celý celičký vesmír je projevený. A slabika Óm jím celým prochází. Zvuk Óm je prvotní vibrací a je proto také nejblíže k onomu neprojevenému. A to je vlastní jádro významu mantry Óm. Zvuk slabiky Óm nás spojuje s naší podstatou, s námi Samými, s Bohem. Proto se slabika Óm vyskytuje na počátku tolika manter a mnohých obřadů. Proto se tak často odříkává při meditacích a zpívá v nesčetných opakováních.

Je to perla položená na náš práh, Světlo, které nás chrání, naše spojení s Bohem.

OMKARAYA NAMO NAMAHA "Klaním se božskému zvuku Óm"

info o óm převzato z:  www.gajatri.net

Zabloudíme-li do mytologie (stav trimúrti) lze jednotlivé hlásky popsat jako A - Brahma, U - Višnu a  M- Šiva.

ÓM lze vnímat jako čtyři stavy vědomí. Dolní oblouček symbolizuje bdění. Každý člověk v tomto stavu vědomí tráví značnou část svého života, kdy činní, provádí, myslí a uvědomuje si, hodnotí. Člověk je v tomto stavu bdělí. Horní menší oblouček symbolizuje hluboký spánek, ve kterém si mysl přestává uvědomovat sebe samotnou. Oblouček mezi dolním a horním symbolizuje snění. Jedná se o mentální spojení, kdy nepracují smysly směrem ven. Nejsme spojeni s okolním světem. Bod nad nejvyšším obloučkem znázorňuje stav turíja. Jedná se o absolutní vědomí jednoty a procítění prvotní vibrace. Je oddělený půlkruhem, který symbolizuje máju (iluze, kterou se vnímáme odděleně v jevovém světě od prapodstaty.

Praxe: Vyslovujte zvuk z pupku jako A, v oblasti srdce jako U a nechte doznívat zvuk M v bodě mezi obočím. Při nádechu si představte, jak z dolní části páteře vzduch či bílý (zlatý) proud vede až k temenu hlavy a při výdechu vzduch či proud klesá ke spodní části páteře. Zpívejte a prožívejte. Uvědomte si sílu a všemohoucnost při hlasitém zpěvu, stejně jako jemnost a blaženost, mír při tichém a klidném zpěvu.

Óm má léčivé a zklidňující účinky. Co zní v mantře, to je, je to zde a děje se to. Slovo mantry nehovoří, ale přímo činí.

Božství slova Óm v sikhismu je mimo jiné vyjádřeno v múl mantře, kterou začíná sikhská posvátná kniha Guru Granth. Tato mantra začíná veršem:

Ikk ÓM kár: „Existuje jediné Jsoucno“, nebo „Jedno Jsoucno jest“, případně „Existuje jediné Bytí“
sat nám, kartá purakh, nirbhau, nirvair, akál múrat, adžúni, saibhang, gur prasád: Jeho jméno je Pravda, stvořitel všeho, bez bázně, bez zášti, věčné a bez podoby, nezrozené, jsoucí samo o sobě, objevené darem Učitele.

Celé slovo i tři znaky A-U-M v sobě nesou obrovskou duchovní sílu. Její název symbolizuje veškerou trojitost: minulost, současnost i budoucnost (zrození, život i smrt). Tato mantra se považuje za objekt meditace s nejvyšší hodnotou. Grafické znázornění této mantry je možné využít na vizuální meditaci.

Óm si lze představit jako je nekonečný oceán. Jednotlivé Óm zpívané člověkem je kapkou v tomto oceánu, ta však nemůže být oddělena od oceánu a může si činit nárok na nekonečný oceán jako na svůj zcela vlastní. Když člověk zpívá Óm, dotýká se a vyvolává kosmické vibrace nejvyššího Zvuku.

    Zvuk Óm používají hinduisté, buddhisté, džinisté, sikhové, bráhmani, višnuisté, šivaisté, tantrici a jógini:

Buddhisté vykládají Óm v termínech psychologie nebo prožitků z meditace. V buddhistické tantře je Óm symbol transformace kosmických sil a jevů, vytvářených myslí, které ponikají do světla transcendentálního poznání. Jógini vidí a prožívají Óm jako stav nirvikalpa-samádhi. Samádhi je nerozlišená kosmická existence, stav kosmického vědomí, osvícení. Křesťané používají podobně AUM-EN (Amen). Hinduistická tantra vysvětluje Óm jako ženskou tvořivou sílu - Šakti, matku univerza. Muslimové používají Óm jako OM-IN (Amín), vzývají tak Aláha a uzavírají své modlitby. Džinisté vysvětlují Óm v termínech biologie a bilogického vývoje. V upanišadách je Óm vysvětlováno v termínech idealistického monismu. Ve višnuismu je Óm bhakti, mystická láska a odevzdanost. Šivaisté mluví o Óm jako o nedualitě, advaitě.

 
 

 

PortrétPoslední fotografieArchiv

Kalendář
<< září / 2019 >>