Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co si přeješ?

7. 8. 2019

"Meditace je rodným právem každého z nás. V meditaci se sjednocujeme s celým světem a celou naší bytost zaplavuje mír."  

Sri Chinmoy

Každý z nás má uvnitř sebe božské vlastnosti - klenoty. Abychom je objevili, musíme ztišit mysl a ponořit se do nitra.

 

Co si přeješ?  Přeji si vnitřní ticho a mír. (ŠAMA)

imagescauwbtj7.jpg

Medituj na rozlehlost moře.

Medituj na zapadající slunce.

Medituj na modré nebe. Medituj na vrcholek hory.

Úspěšná meditace není nic jiného než ponoření se do moře ticha. Abychom zažili vnitřní ticho musíme ztišit mysl, zastavit obavy, nápady, pochybnosti a starosti, zastavit vnitřní dialog. Mysl musí být klidná a tichá. Bez tohoto vnitřního ticha nemůžeme ve vnitřním životě dosáhnout uspokojivého pokroku.

Mír je počátkem Lásky. Mír je naplněním Pravdy. Mír je návratem ke Zdroji. Vycházející slunce žehná mé mysli radostí. Zapadající slunce žehná mému srdci mírem. Mír není nepřítomnost síly. Mír je přítomnost lásky.

Medituj na malou rostlinku.

Když jsou činnosti života postaveny na klidu mysli, člověk může dokázat vše, co si přeje. Je výjimečnou výsadou mít krásu klidné mysli.

 

Co si přeješ?  Přeji si důvěru, sebedůvěru. (ŠRADDHÁ)

imagescauwbtj7.jpg

Medituj na veliký košatý strom. Medituj na jaro.

Medituj na rozkvétající ráno.

Medituj na plně rozkvetlou růži.

Medituj na Boha.

Sebedůvěra znamená Boží vnitřní vedení. Sebedůvěra rozkvétá v srdci nesobeckosti. Pamatuj si tři věci: Tvá štědrost tě učiní velkým. Tvá upřímnost tě učiní dobrým. Tvá čistota tě učiní dokonalým. Soustřeď se na pomáhání druhým, rozvíjej soucit svého srdce.

Osvícení je vědomé poznání duše. V osvícení si člověk poprvé uvědomuje Boží všemohoucí Sílu, nesmírný Soucit, nekonečné Světlo a dokonalou Dokonalost. Je to naše osvícení, které nám dovolí cítit, čím Bůh ve skutečnosti je. Před osvícením je Bůh teoretický, po osvícení se stává skutečným. Osvícení je božská kouzelná Síla, díky níž vidíme Skutečnost, která byla kdysi představou. Když se v lidské bytosti zrodí osvícení, Bůh nezůstává pouze slibem, ale skutečným dosažením.

imagescaex8qxe.jpg

 

Co si přeješ?  Přeji si vládnout svým myšlenkám,

svým smyslům a citům. (DAMA)

Přeji si disciplínu, sílu vůle. Přeji si veselost.

Přeji si soustředění.

imagescauwbtj7.jpg

Medituj na nezdolné vlny oceánu.

Medituj na spící trávu. Medituj na sílu a krásu lva.

Medituj na klávesy klavíru.

Medituj na dětské hřiště plné dětí.

Medituj na nerozvité poupě. Medituj na úsměv duhy.

Soustřeď se. Nic nezůstane nedosažitelné. Jednobodové soustředění je průkopníkem hlubšího meditativního vědomí. Nemáš povinnost zdokonalovat svět. Nemáš povinnost vidět ve světě dokonalost. Ale rozhodně máš povinnost zdokonalovat sám sebe. Jestliže si neustále udržujeme pozitivní pocit (pohled na situaci) a činíme pozitivní prohlášení, naše síla vůle se samovolně zvětšuje. My rozhodujeme o tom, jak se budeme cítit. Dnešní radost snadno zažene včerejší smutek. Srdce je ze své povahy milující. Blaženost je přirozeným stavem naší duše. 

Na moři mysli je mnoho vln a vzedmutí klamu. Tyto vlny uklidníme pomocí meditace. Dokážeme-li si při meditaci udržet jednu jedinou čistou myšlenku, bude nám poté hodiny a hodiny přinášet užitek. V tu chvíli jsou naše slabosti přeměněny na sílu. Čím více božské čistoty si vypěstujeme, tím větší bude naše vnitřní síla. Čistota vnímání, myšlenek, slov, činů je jako božský magnet. Přitahuje spokojenost - blaženost, světlo, krásu i radost.

Tichá a pozitivní mysl nám přináší tři nejdůležitější odměny: jednoduchost, upřímnost a čestnost. Disciplína pročišťuje náš vnější život. Disciplína je vnitřní světlo, které nám pomáhá překonat potíže a překážky na naší cestě. Disciplína je naše vnitřní uvědomění si pravdy.

Ten, kdo se zaměřuje na negativitu, bude připraven o vnitřní blahobyt života. Ne síla porazit druhé, ale síla sjednotit se s druhými je tou největší silou. Síla srdce je v každém směru neomezená. Duchovní nezávislost je nezávislost na temnotě, spoutání a nevědomosti.

Veselost je zdrojem síly. Veselost nás dokáže přenést přes všechny bouře života. Nový okamžik je novou zlatou příležitostí.

pozdrav-slniecku-stx163.jpg

 

Co si přeješ?  Přeji si vyrovnanost a vnitřní sílu. (TITIKŠÁ)

imagescauwbtj7.jpg

Medituj na krásu měsíce v úplňku.

Medituj na srdce světce. Medituj na pevnou zeď.

Medituj na plně rozkvetlou růži. Medituj na nesmírně dlouhou cestu.

Medituj na rozlehlost moře, oceánu.

Každý ví, že v životě narážíme na překážky a obtíže. Je něčí život zcela prost problémů? Setkáváme se s neúspěchem, nemocí, bolestí, se smrtí. Nevzdávejme to. Nic netrvá věčně. Nikdy nic neprožíváme jenom my, prožilo a prožívá to mnoho lidí. Tím, že něco prožijeme, něco víc pochopíme. Umožní nám to pomáhat, změnit hodnoty, zpomalit a soustředit se na to, co má vztah k našemu věčnému štěstí. To, co je důležité ve vztahu k věčnému štěstí, nelze nikdy ztratit. Důležité je být dobrým člověkem. 

Čas plyne. Tělo se mění každou vteřinu, mění se myšlenky, pocity, situace. Naše Duše má sílu, odvahu i vytrvalost, naše Duše je věčná. Tělo je chrám Duše - pečujme o tělo s láskou a pozorností. Tajemstvím našeho úspěchu je odhodlaný život. Zdraví žije v srdci naděje. Pravé štěstí je spontánní pocit radosti, že děláme správnou věc a vedeme božský život. Pramenem skutečné velikosti je krása pokory.

kocka-ruska.jpg

Medituj na nejmenší štěňátko, koťátko.

Soucit nepřichází z pocitu nadřazenosti. Soucit přichází s pocitem jednoty. Cítím-li s ostatními jednotu,  cítím také soucit a sílu pomáhat. (Ostatní = lidé a zvířata)

 

Co si přeješ?  Přeji si nadhled. Přeji si stát nad věcmi, nebýt na ničem a nikom závislý a nebát se. (UPARATI)

imagescauwbtj7.jpg

Medituj na most na kterém stojíš a vše pozoruješ.

Medituj na letícího ptáka.

Medituj na plachetnici na moři.

Medituj na divadelní jeviště, kde se hraje tvůj příběh.

Medituj na setkání s delfíny v moři.

Medituj na chrám na kopci před kterým sedíš.

Medituj na posvátné jezero v kterém se koupeš.

Země svobody není okolo nás, není před námi, ale je hluboko uvnitř nás. Měj uvolněná ramena, dýchej do břicha. Život je jen hra. Hraj jí s láskou a tak, aby tě to bavilo. Neber se příliš vážně. Jdi životem lehce, shoď z ramen těžkosti, zahoď všechny závislosti, všechno lpění. Co máme mít, nemůžeme ztratit. Co mít nemáme, ať klidně odejde. Pusťte si hezký film, hezkou meditaci.

Medituj na: Moje Já neexistuje. Jsem prázdnota. Vše je pomíjivé.

Medituj na místnost plnou kostlivců. angelwink

Mysl chce žít nezávisle na čemkoli, včetně Boha. Srdce chce zůstat nezávislé na čemkoli, s výjimkou Boha. Duchovní nezávislost je nezávislost hledajícího na temnotě, spoutání a nevědomosti.

-c5-a1tastny--c5-beivot-300x300.jpg

 

Co si přeješ?  Přeji si vnitřní usebrání a cílevědomost. (SAMÁDHÁNA)

Přeji si najít to nejlepší v sobě a realizovat to ve svém životě.

Přeji si čestnost, moudrost a laskavost. Přeji si krásu a vnitřní bohatství.

imagescauwbtj7.jpg

Medituj na vytrvalost malé želvy. Medituj na ticho svého srdce.

Medituj na stoupající plameny svíček. Medituj na rozlehlost zelených polí.

Medituj na vodopád. Medituj na vůni zahrady srdce.

Odkud přicházím a kam jdu? Kdo stvořil tento svět a za jakým účelem? Co je mým úkolem v životě?

img2-28081-healthy_pain_free_couple-1-.jpg

 

PŘEJI SI ZDRAVÍ.

imagescauwbtj7.jpg

MEDITUJ NA ZELENINOVOU ZAHRÁDKU.

Medituj na džbánek plný vody - voda přetéká přes okraj.

Medituj na rozkvetlou louku.

15643795-jeden-ze-a-tya-roa-na-ch-obdoba--jaro--strom-a-vtipna-pta-k-1-.jpg

Rozdávej radost všem živým tvorům, chraň vše živé. Směj se, odpočívej, medituj v přírodě, cvič a protahuj se, dýchej do břicha. Vyhýbej se jedům, drogám a alkoholu. Jez střídmě, pij čistou vodu. Jídlu požehnej, poděkuj. Jez stravu čistou, čerstvou, krásnou, barevnou. Připravuj své jídlo s láskou.

bylinky_sense.jpg

 

Každou středu od 18 hodin meditujeme v Českých Budějovicích - BYSTROKOČKO - Žižkova 1. Ráda Vás uvidím, odpovím na Vaše otázky.

Petra Randáková

 
 

 

PortrétPoslední fotografieArchiv

Kalendář
<< září / 2019 >>